Day-by-day …

Realizace aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže je podpořena z rozpočtu KÚ  Moravskoslezského kraje.

Evidenční číslo: MSK 479990/2017

Cílová skupina: 1.A, 1.B, kvinta

Termín realizace: září 2017 – srpen 2018

o

Ve školním roce 2017/2018 probíhá na naší škole projekt prevence rizikových projevů chování s názvem „Day-by-day…“. Tento projekt, který finančně podpořil KÚ MSK, je zaměřen na žáky 1.A, 1.B a kvinty. V rámci projektu proběhnou jednodenní programy, výlety a také vícedenní kurzy se zaměřením na spolupráci a komunikaci. Všechny aktivity jsou převážně praktické a od žáků budou vyžadovat jistou fyzickou námahu. Myslíme si totiž, že pouhá teorie a přednášky se mnohdy míjejí účinkem a mladí lidé  mnohem více ocení aktivity ve volné přírodě. V rámci projektu se žáci mimo jiné podívají na nejznámější vrcholy Beskyd a pro některé to bude jistě první návštěva Smrku či Lysé hory. Jistě i adaptační kurz pro žáky 1.A a 1.B na začátku školního roku pomůže k formování nových třídních kolektivů. V druhém pololetí se žáci zúčastní společného šestidenního kurzu. V tomto období jsou již třídní kolektivy zformovány a kurzem chceme podpořit vazby mezi jednotlivými třídami v ročníku. Cílem projektu a prevence na škole je umožnit žákům pochopit a přijmout plnou odpovědnost za své jednání v rámci kolektivu.

o

msk