GET UP and GOALS!

Učitelé a žáci  Masarykova gymnázia, Příbor, p. o. se zapojili do mezinárodního projektu „GET UP and GOALS!“ jako jedna z 10 škol v ČR. Jedná se o evropský projekt globálního rozvojového vzdělávání, který bude během 3 let realizován ve 12 evropských zemích. V České republice jej implementuje ARPOK, o.p.s. ve spolupráci s organizací ADRA za podpory Evropské komise a České rozvojové agentury.

Výše dotace celého projektu: 450.204,00 Kč

Cílová skupina na naší škole: učitelé, žáci kvarty, sekundy a sexty

Termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 10. 2020

o

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou učitelé, kteří získají odborné znalosti v oblasti „Cílů udržitelného rozvoje“ (dále SDGs, The Sustainable Development Goals ) a dovednosti v tom, jak komplexní témata SDGs začleňovat do výuky. Učitelé dále pomáhají aktivním skupinám žáků s realizací vlastních osvětových komunitních miniprojektů o SDGs. V naší škole miniprojekt žáků proběhl 30. 11. 2018 – 1. 12. 2018 v rámci Dnů otevřených dveří. Žáci sekundy, kvarty a sexty si připravili program na téma „ZERO WASTE, jak žít bez zbytečných obalů“.

o

Projekt se věnuje sedmi klíčovým oblastem:

tvorba výukových materiálů s tematikou udržitelného rozvoje a SDGs v rozsahu 2-3 učebních jednotek. Cílem je umožnit začleňování těchto témat do různých školních předmětů a vytvořit také mezipředmětové vazby;
profesní rozvoj pedagogů formou seminářů pro posílení jejich motivace, získání potřebných dovedností a seznámení se s novými metodikami a výukovými lekcemi. Učitele je třeba připravit (obsahově i metodiky) pro kvalitní zahrnutí problematiky SDGs do výuky;
budování povědomí o projektových aktivitách i mimo školu … otevřít prostor školy veřejnosti a více informovat o tom, co škola dělá a jak pracuje s tématy SDGs;
vytvoření nástroje pro hodnocení aktivit … zatím neexistuje nadnárodní hodnotící systém pro evaluaci efektivity začleňování globálních témat do výuky v oblasti učebních výstupů a změn chování;
aktivní zapojení žáků … týmy žáků vytváří vlastní projekty, které mají vést k aktivnímu občanství a osvětě o SDGs;
spolupráce s rodinami a místní komunitou … snaha zapojit je do školních aktivit zvyšuje potenciál pro osvětu v problematice SDGs;
zapojení dalších aktérů do projektu … pro efektivní osvětu je potřeba vytvořit síť dalších aktérů jako jsou např. vedení školy a zřizovatel, místní samosprávy, místní soukromé subjekty a sdružení, další školy, univerzity, ministerstva školství aj.

 

Logo_GET_UP

Logo_ARPOK