Kultura k lidem

Miniprojekt mládeže je podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Evidenční číslo: M3/13/2016

Termín realizace: leden 2016 – prosinec 2016

o

Po úspěchu v přechozím roce, kdy naši žáci uspěli se dvěma miniprojekty mládeže, se rozhodla Tereza Poláčková (3.A), Iva Jordánková (3.A) a Jan Krysa (4.B) následovat své úspěšné spolužáky a do miniprojektů mládeže se také zapojit. Jelikož všichni pravidelně vystupují s Komorním sborem Masarykova gymnázia Příbor, rozhodli se vylepšit a rozšířit možnosti pro svá vystoupení. Sbor pravidelně vystupuje v kostelích, domovech seniorů i na školních akcích a nejpalčivějším problémem bylo často nedostatečné ozvučení koncertů. Rozhodli se tedy pro dostatečně výkonný přenosný zvukový systém, který by umožnil kvalitní ozvučení s využitím několika mikrofonů. Důležitou vlastností sestavy je také integrovaná baterie, díky níž mohou vystupovat i mimo dosah elektrické sítě, či při výpadcích elektřiny. Vybavení plánují využívat také při sportovních soutěžích, divadelních vystoupeních, adaptačních kurzech či Dnech otevřených dveří. Celý zvukový systém je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje částkou ve výši 40.000,-Kč.

Jelikož víme, že podobný zvukový systém by využily i další školy ve městě, zapojili žáci do projektu i základní a mateřskou školu. Ty využijí dané vybavení hlavně při vystoupeních svých vlastních sborů, při školních akademiích, případně při společných vystoupeních a akcích, stejně jako i při dalších programech pro rodiče a děti.

Jsme velmi rádi, že se naši žáci inspirovali a jsou stejně aktivní a úspěšní jako jejich starší spolužáci. Věříme, že i v budoucnu budou žáci gymnázia „vidět“ a aktivně se zapojí do života školy a města.

logo_msk