Let’s go …

Projekt prevence kriminality je podpořen MŠMT

Číslo projektu: 0172/PK/2016

Cílová skupina: prima

Termín realizace: únor 2016 – prosinec 2016

o

Projekt je svými aktivitami průběžně rovnoměrně rozložen na celý rok. Je zaměřen na žáky prvních ročníků osmiletého gymnázia a jejich aktivní život nejen v rámci třídy. V rámci projektu starší žáci připraví, a poté povedou, adaptační kurz pro žáky primy. Stejně tak se budou podílet i na dalších aktivitách. Tato spolupráce, jak věříme, nasměruje a namotivuje nové žáky k podobným činnostem v budoucích letech. Starší žáci zase získají jiný pohled na své nejmladší spolužáky a mohou jim lépe pomáhat během společného studia na gymnáziu.

Celý projekt propojuje besedy, přednášky a samostatnou práci žáků s jednodenní i vícedenními kurzy. Naším cílem je propojit prevenci a fyzickou aktivitu žáků. Část besed a programů tedy bude pokračovat v přírodě. Součástí projektu jsou nejen turistické výlety po Beskydech i stále oblíbenější outdoorové aktivity. Cílem projektu a prevence na škole je ukázat žákům nenáročné možnosti aktivního trávení volného času a naučit žáky rozhodovat o svém životě na základě relevantních informací.