Life…

Projekt podpory aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže je podpořen z rozpočtu MŠMT.

Evidenční číslo: PRCH-IP-skoly_0002/2020

Výše dotace: 105.600,00 Kč

Cílová skupina: všichni žáci Masarykova gymnázia

Termín realizace: leden 2020 – prosinec 2020

o

V roce 2020 probíhá na naší škole projekt prevence rizikových projevů chování s názvem „Life…“. Tento projekt, který je podpořen z rozpočtu MŠMT, je primárně zaměřen na prevenci rizikového chování žáků. Cílem projektu je propojit prevenci rizikového chování napříč všemi ročníky.

Projekt kombinuje besedy, programy, kurzy a Dny prevence. Na začátku středoškolského studia u žáků nových tříd proběhne adaptační program a následně adaptační kurz. Žáci se při těchto aktivitách seznámí nejen navzájem mezi sebou, ale také s vyučujícími a staršími spolužáky, kteří pro ně budou zážitkový program organizovat. Řada aktivit bude společná pro různé třídy a ročníky. To pomůže zlepšit vztahy napříč školou a podpoří pozitivní atmosféru ve škole. Z konkrétních rizikových projevů chování se zaměříme především na rizika sociálních sítí, internetu, ale také xenofobie či závislostí. Na přípravě a realizaci některých programů spolupracujeme s odborníky zvenčí, jako například Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost, Poradnou při finanční tísni, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou či Mgr. Miroslavou Veselou.

Tento komplexní preventivní program zahrnuje mimo jiné i praktický nácvik první pomoci či besedy s postiženými. Jeho pravidelnou součástí jsou i třídnické hodiny a besedy s tématikou zaměřující se na různé aspekty dospívání a s tím související míru zodpovědnosti. Většina tříd také absolvuje další kurzy a Dny prevence zaměřené na různé preventivní aktivity.

o

MSMT_logotyp_text_cz