Pohybové kurzy Skokánek

Miniprojekt mládeže je podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Evidenční číslo: M3/12/2016

Termín realizace: leden 2016 – prosinec 2016

o

V roce 2016 se žáci Masarykova gymnázia v Příboře zapojili do realizace programu „Miniprojekty mládeže (ŠMS/M/3)“. Projekt byl vyhlášen Moravskoslezským krajem. Do projektu se mohli zapojit mladí lidé ve věku od 15 do 30 let, kteří tak měli možnost získat finanční dotaci na realizaci svých nápadů v rámci podpory aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže.

Žáci školy se rozhodli oslovit vyučujícího tělesné výchovy Mgr. Jiřího Šplíchala. Realizační tým ve složení Alena Slavíková, Andrea Volavková, Karolína Talajková (dnes již absolventi) a Jan Dobeš (4.B) přišel s nápadem na rozšíření pohybových kurzů, které se v té době na naší škole již konaly. Zároveň navrhli zakoupení moderních cvičebních pomůcek, které by se v těchto kurzech nově využívaly. Součástí projektu bylo také vytvoření metodického materiálu.

Pohybové kurzy jsou zaměřeny na všestranný motorický rozvoj dětí. Hlavním cílem vedoucího kurzů Mgr. Jiřího Šplíchala i pomocných instruktorek Petry Klečkové (4.B) a Barbory Plánkové (oktáva) je naučit děti vnímat pohyb a sport jako přirozenou součást života. Zároveň se snaží naučit je základním dovednostem, které uplatní při pohybových aktivitách nejen ve školce či škole, ale i v každodenním životě.

Miniprojekt s názvem „Pohybové kurzy Skokánek“ nakonec uspěl a realizační tým získal pro své záměry finanční podporu ve výši 35 000 Kč. Za tuto částku byly zakoupeny pěnové válce, klíny a pěnové schody sloužící k rozvoji gymnastických dovedností, skákací pytle, balanční schody a sedací klíny sloužící k rozvoji koordinace. Další novinky jako jsou karimatková sedátka či odporová lana pak pomáhají procvičovat nejen rychlost, sílu a obratnost, ale i dětskou psychomotoriku.

V současné době jsou v nabídce tři kurzy rozdělené podle věku dětí: Skokánci (4 – 5 let), Klokánci (6 – 7 let) a Sporťáci (8 – 11 let). Novinkou je pohybový kurz pro dívky ve věku 5 – 10 let, který je zaměřen na rytmiku, zdravotní cvičení, gymnastiku, atletiku a celou řadu dalších sportovních her. Více informací o jednotlivých kurzech najdete na webové adrese www. skokanek.gypri.cz.

 

Video z kurzů naleznete zde.

logo_msk