Slavnostní ceremonie DofE

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) je program pro mladé lidi, ve kterém se zdokonalují v nových dovednostech, pomáhají potřebným a učí se plánovat a stanovovat své cíle. Nelze nevzpomenout i náročné, krásné a zajímavé expedice, které jsou vrcholem každé úrovně zmiňovaného programu. V rámci DofE naši žáci prošli Beskydy, Krušné hory, Chřiby, Králický Sněžník a další pohoří a místa v naší vlasti. V zahraničí pak připomeňme trek přes Tenerife, přechod Rondane a Dovre v Norsku, expedici na Maltě či v Alpách. Na gymnáziu v Příboře tento program funguje čtvrtým rokem a za tu dobu ho absolvovaly na bronzové, stříbrné či zlaté úrovni již desítky žáků. Také na jarní ceremonii 2023 jsme měli hojné zastoupení. V ostravském kulturním domě Poklad se sešlo 28 našich žáků a absolventů stříbrné a bronzové úrovně, aby převzali certifikáty a odznaky. V rámci ceremonie vystoupili absolventi s hudebním vystoupením, tancem i mluveným slovem. Ukázali, co se naučili, popsali svou cestu DofE a možná i inspirovali své kolegy dofáky pro volbu aktivit na stříbrnou či zlatou úroveň. Certifikáty předával náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislav Folwarczny, paní senátorka RNDr. Helena Pešatová a výkonný ředitel DofE Czech Mgr. Tomáš Vokáč, Ph.D. Na závěr Krajský úřad Moravskoslezského kraje, který je velkým podporovatelem programu, připravil raut a mohla začít neformální část ceremonie. Probíhala osobní setkání vedoucích napříč školami, které během roku spolupracují a navzájem si pomáhají. Rozhovory s pracovníky DofE a vzájemná výměna zkušeností a plánů do budoucna. Seznámení s novými kolegy, účastníky, úředníky i politiky. Ti všichni se podílejí na úspěšném pokračování DofE.

Gratuluji všem absolventům a přeji jim vytrvalost při planění dalších úrovní.

Mgr. Jiří Svoboda, koordinátor DofE Masarykova gymnázia v Příboře

.

.

Logo DofE