Slavnostní předávání cen XV. ročníku soutěže „TGM – život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost“

V netradičním termínu, dne 9. prosince  2022, se konalo v zasedací síni Magistrátu hlavního města Prahy předávání cen XV. ročníku soutěže nazvané „TGM – život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost“, kterou pořádalo Masarykovo demokratické hnutí.

V slavnostní atmosféře před samotným vyhlašováním výsledků ke shromážděným účastníkům, hostům i členům Masarykova demokratického hnutí postupně promluvili předseda Masarykova demokratického hnutí  Prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., Th.D., LL.M., Dr. h. c., a místopředseda Masarykova demokratického hnutí Mgr. František Dobšík. V krátkých pregnantních projevech shrnuli dosavadní činnost hnutí, připomenuli  nadčasovost myšlenek našeho prvního prezidenta i nutnost si neustále jeho náhledy na realitu a kritické  přístupy k ní připomínat.

Následně se ujal role moderátora místopředseda a zároveň dočasný tajemník Masarykova demokratického hnutí Bc. Erik Lukas, aby vyhlásil samotné výsledky soutěže. Po udělení cen v rámci první kategorie, ve které naše škola neměla žádné zastoupení, přišla na řadu druhá, netrpělivě očekávaná, kategorie určená žákům středních škol, v níž nás reprezentovali hned tři žáci sexty. A dá se říci, že veleúspěšně. Ještě neodezněly emoce z předávání cen účastníkům první kategorie a během krátké chvíle drželi „své“ diplomy v rukou naši zástupci. Vše začalo udělením dvou mimořádných cen pro nejlepší práce, z nichž jednu obdržela za práci „Masarykovy spory a cesta k samostatnosti národaLucie Španihelová.

Po krátké pauze byly uděleny dvě ceny za 1. místo a k naší radosti opět uspěli naši žáci – Kristýna Minh Ánh Le s prací na téma „Životní hodnoty a jejich vliv na Masarykovo působení“ a Michael Friedrich, který se ve svém textu věnoval tématu „Láska k bližnímu v pojetí TGM“.

Jak je vidět z krátkého výčtu, šlo v letošním roce pro žáky Masarykova gymnázia o historicky nejúspěšnější ročník, co se týče jejich umístění, na druhou stranu je třeba si uvědomit, že za vším stála u všech účastníků obětavá, časově i odborně velmi náročná práce, zejména uvědomíme-li si sílu velmi početné konkurence. Stinnou stránkou celé akce se stala skutečnost, že se jí osobně nemohla kvůli nemoci zúčastnit Kristýna Minh Ánh Le a zažít tak nádhernou atmosféru, k níž svým dílem výrazně přispěla.

Soutěž, i přes peripetie z minulých let, kdy se předávání cen kvůli covidové pandemii nemohlo odehrávat za osobní účasti soutěžících v Praze, neustále zvyšuje svou úroveň a odborná porota, jak koneckonců zmínili ve svých projevech všichni vrcholní představitelé Masarykova demokratického hnutí, má stále obtížnější roli vybrat z mnoha kvalitních prací tu vítěznou.

Pořadatelům je třeba poděkovat zejména za to, jak dokázali úspěšně navázat na „předcovidová“ setkání, obrovské poděkování pak patří především panu místopředsedovi a zároveň dočasnému tajemníkovi Masarykova demokratického hnutí Bc. Eriku Lukasovi, který  nesl jako organizátor na svých bedrech hlavní odpovědnost za průběh celé akce. Nelehkou roli zvládl se ctí a dokázal tak navázat na činnost dlouholeté tajemnice a v jistém smyslu slova „duše“ uvedené soutěže paní Jindřišky Nevyjelové, která nás k zármutku všech v nedávné době navždy opustila.

Na závěr hodnocení celé akce je třeba ještě jednou srdečně pogratulovat našim žákům k mimořádnému úspěchu v soutěži a připomenout nadčasový, pokorný, kritický a zavazující úryvek z citátu prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, který ve své práci uvedla Kristýna Minh Ánh Le: Mám-li říci, v čem se můj život vyvrcholil, tedy ne v tom, že jsem se stal prezidentem a že mohu nést tuto stejně velkou čest jako těžkou povinnost. Má osobní satisfakce, smím-li to tak nazvat, je hlubší: že jsem ani jako hlava státu nic podstatného nevyškrtl z toho, več jsem věřil a co jsem miloval jako chudý študent, jako učitel mládeže, jako nepohodlný kritik, jako reformní politik; že, stoje v moci, nenacházím pro sebe nižádného jiného mravního zákona ani jiného vztahu k bližním, k národu a k světu, než jaké mne řídily předtím.”

Mgr. Alexandr Orošnjak, vyučující dějepisu

.