Volitelné předměty

Nabídka volitelných předmětů pro kvartu školního roku 2021/2022

1. Historický seminář
2. Konverzace v německém jazyce
3. Konverzace v ruském jazyce
4. Mediální výchova
5. Robotika
6. Základy praktické biologie

Zaměření volitelných předmětů pro kvartu ve formátu .PDF

Poznámky:
– každý žák si vybere 2 předměty
– předměty budou otevřeny dle zájmu žáků a možností školy
– hodinová dotace 1 předmětu: 1 hodina týdně, 16 hodin za pololetí, resp. 2 hod 1x za 2 týdny


Nabídka volitelných předmětů pro 3. ročník/septimu školního roku 2021/2022

Jednoleté volitelné předměty:
1. Dějiny každodennosti
2. Hudební praktikum
3. Seminář francouzského jazyka – příprava na DELF
4. Seminář z výtvarné výchovy
5. Tvůrčí psaní a základy žurnalistiky
6. Základy projektového řízení

Dvouleté volitelné předměty:
7. Aplikovaná geografie
8. Biologický seminář
9. Cvičení z chemie
10. Cvičení z matematiky
11. Deskriptivní geometrie
12. Konverzace v anglickém jazyce
13. Konverzace v německém jazyce
14. Konverzace v ruském jazyce
15. Latina
16. Programování
17. Seminář anglického jazyka – příprava na FCE
18. Seminář německého jazyka – příprava na Goethe-Zertifikat
19. Současná literatura

Zaměření volitelných předmětů pro 3. ročník ve formátu .PDF

Poznámky:
– žáci si pro 3. ročník volí 2 předměty
– pokud je volitelný předmět dvouletý, je jeho volba závazná i pro 4. ročník/oktávu, v případě jednoletého volitelného předmětu si žák pro 4. ročník/oktávu volí o jeden volitelný předmět více
– skupiny volitelných předmětů budou sestaveny podle zájmů žáků a možností školy


Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník/oktávu školního roku 2021/2022

Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku/septimy:
1. Aplikovaná geografie
2. Biologický seminář
3. Cvičení z chemie
4. Cvičení z matematiky
5. Konverzace v anglickém jazyce
6. Seminář anglického jazyka – příprava na FCE
7. Současná literatura

Nabídka nových volitelných předmětů:
1. Aplikovaná biologie
2. Aplikovaná matematika
3. Deskriptivní geometrie – jednoletý kurz
4. Diferenciální a integrální počet
5. Ekonomický seminář
6. Fyzikální seminář
7. Geopolitický seminář
8. Chemický seminář
9. Konverzace v anglickém jazyce – jednoletý kurz
10. Konverzace v německém jazyce – jednoletý kurz
11. Konverzace v ruském jazyce – jednoletý kurz
12. Latina – jednoletý kurz
13. Molekulární biologie
14. Praktická fyzika
15. Praktická chemie (určeno pro žáky, kteří nemají CCh)
16. Právní seminář
17. Rétorika
18. Seminář psychologie a sociologie
19. Vybrané kapitoly z moderních dějin
20. Základy programování
21. Zeměpisný seminář

Zaměření volitelných předmětů pro 4. ročník ve formátu .PDF

Poznámky:
– volitelné předměty ze 3. ročníku/septimy pokračují dále ve 4. ročníku/oktávy
– z nových volitelných předmětů si žáci volí vždy 3 předměty
– žáci si pro 4. ročníku/oktávu nemohou volit jako další předmět ten, který si zvolili již ve 3. ročníku/septimě
– skupiny volitelných předmětů budou sestaveny podle zájmu žáků a možností školy