Volitelné předměty

Nabídka volitelných předmětů pro kvartu školního roku 2023/2024

1. Historický seminář
2. Konverzace v německém jazyce
3. Konverzace ve francouzském jazyce
4. Mediální výchova
5. Robotika
6. Základy praktické biologie

Zaměření volitelných předmětů pro kvartu ve formátu .PDF

Poznámky:
– každý žák si vybere 2 předměty
– předměty budou otevřeny dle zájmu žáků a možností školy
– hodinová dotace 1 předmětu: 1 hodina týdně, 16 hodin za pololetí, resp. 2 hod 1x za 2 týdny


Nabídka volitelných předmětů pro 3. ročník/septimu školního roku 2023/2024

1. Aplikovaná geografie I
2. Biologický seminář I
3. Cvičení z chemie I
4. Cvičení z matematiky I
5. Deskriptivní geometrie I
6. Dějiny každodennosti
7. Konverzace v anglickém jazyce I
8. Konverzace v ruském jazyce I
9. Latina I
10. Programování a algoritmizace
11. Seminář anglického jazyka – příprava na FCE I
12. Seminář francouzského jazyka – příprava na DELF
13. Seminář německého jazyka – příprava na Goethe-Zertifikat I
14. Současná literatura I
15. Společnost a kultura
16. Španělský jazyk
17. Základy projektového řízení

Zaměření volitelných předmětů pro 3. ročník ve formátu .PDF

Poznámky:
– žáci si pro 3. ročník/septimu volí 2 předměty
– skupiny volitelných předmětů budou sestaveny podle zájmů žáků a možností školy


Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník/oktávu školního roku 2023/2024

1. Aplikovaná biologie
2. Aplikovaná geografie II
3. Aplikovaná matematika
4. Biologický seminář II
5. Cvičení z chemie II
6. Cvičení z matematiky II
7. Deskriptivní geometrie – jednoletý kurz
8. Diferenciální a integrální počet
9. Ekonomie a mezinárodní vztahy
10. Fyzikální seminář
11. Chemický seminář
12. Konverzace v anglickém jazyce II
13. Konverzace ve francouzském jazyce – jednoletý kurz
14. Konverzace v německém jazyce – jednoletý kurz
15. Konverzace v ruském jazyce – jednoletý kurz
16. Latina II
(podmínkou je absolvování Latiny I)
17. Molekulární biologie
18. Objektově orientované programování
……(podmínkou je nutná znalost základních algoritmických struktur a technik, není podmínkou absolvovat ve 3. ročníku/septimě předmět Programování)
19. Psychologie a sociologie
20. Právo a právní věda
21. Rétorika
22. Seminář anglického jazyka – příprava na FCE II
……(podmínkou je absolvování Semináře anglického jazyka – příprava na FCE I)
23. Současná literatura II
24. Vybrané kapitoly z moderních dějin

Zaměření volitelných předmětů pro 4. ročník ve formátu .PDF

Poznámky:
– žáci si pro 4. ročník/septimu volí 4 předměty
– případná omezení volby jsou uvedena u jednotlivých volitelných předmětů
– skupiny volitelných předmětů budou sestaveny podle zájmu žáků a možností školy