Three…

Realizace aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže je podpořena z rozpočtu KÚ  Moravskoslezského kraje.

Evidenční číslo: P32/19

Výše dotace: 80.000,00 Kč

Cílová skupina: učitelé

Termín realizace: září 2019 – srpen 2020

o

Cílem tohoto projektu je rozšířit možnosti školy pro vedení preventivních aktivit učiteli. Během školního roku proběhnou dva semináře Bc. Pavla Matuly, DiS., jak využít b-creative karet při práci s třídním kolektivem. Dále se učitelé zúčastní semináře na podporu finanční gramotnost pořádané Poradnou při finanční tísni. Vrcholem bude výborně hodnocený seminář „Právo ve škole“ lektorovaný Mgr. Michaelou Veselou. Uvedené aktivity jsou určeny pro všechny vyučující školy. Aby nezůstalo jen při teorii, vyučující využijí získané dovednosti v rámci pravidelných třídnických hodin, Dnů prevence, kurzů a také při každodenní práci se třídou. Metodik prevence se zúčastní kurzu Prázdninové školy Lipnice s názvem „Metodika zážitkové pedagogiky“. Tento kurz obohatí a vylepší naše adaptační kurzy a kurzy preventivních aktivit. Vždyť tyto kurzy absolvují každoročně dvě třetiny tříd gymnázia, a proto je jejich kvalita velmi důležitá.

o

msk