Two…

Realizace aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže je podpořena z rozpočtu KÚ  Moravskoslezského kraje.

Evidenční číslo: P27/19

Výše dotace: 80.000,00 Kč

Cílová skupina: 1.A, 1.B, kvinta, kvarta

Termín realizace: září 2019 – srpen 2020

o

Cílem dalšího projektu je usnadnit žákům přechod ze základní školy do prvních ročníků čtyřletého gymnázia a pátého ročníku osmiletého studia. Během aktivit bude kladen důraz na komunikaci a spolupráci. Důležitým prvkem bude také fyzická aktivita, která je součástí velkého množství programů. Prevenci nechceme dělat jen za stolem, ale chceme dát žákům především možnost si jednotlivé aktivity prožít.

Projekt kombinuje besedy, prožitkové programy, kurzy a Dny prevence. Na začátku školního roku proběhne u nových tříd adaptační program a adaptační kurz, kde se noví žáci blíže seznámí nejen navzájem, ale také s vyučujícími a staršími spolužáky, kteří pro ně budou jednotlivé aktivity organizovat. Projekt je rozložen na celý školní rok a umožní postupné zvykání si žáků prvních ročníků na nový kolektiv. Žáci kvinty a kvarty naše preventivní aktivity již znají a díky tomu se mohou během programů zaměřit na věci, které jim dříve unikaly.

To vše díky podpoře Moravskoslezského kraje; můžeme tak rozšířit paletu aktivit v rámci školního roku a zdokonalit náš preventivní program.

o

msk