Začátek…

Projekt aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže je podpořen z rozpočtu města Příbora.

Evidenční číslo: 0078/2019/PK

Výše dotace: 8.000,00 Kč

Cílová skupina: prima a vybraní žáci vyššího gymnázia

Termín realizace: září 2019

o

Ve školním roce 2019/2020 probíhá na naší škole projekt prevence rizikových projevů chování s názvem „Začátek…“. Tento projekt, který finančně podpořilo město Příbor, je zaměřen na žáky primy a vybrané žáky vyššího gymnázia. Navazujeme tak na úspěšné projekty z minulých let. Spolupráce žáků vyšších ročníků na organizování adaptačních kurzů pro žáky primy se ukázala jako výborný nápad a pozitivně se projevila v každodenním životě školy. Žáci primy i po skončení kurzu své starší spolužáky kontaktují a tato oboustranná komunikace prospívá pozitivnímu klimatu školy. Letošní „instruktoři“ sami již dříve prošli jako noví žáci podobným adaptačním kurzem a jejich nadšení, podílet se na pokračování této tradice, je tou nejlepší vizitkou. Náplní kurzu jsou jak fyzické tak duševní aktivity, ale také například turistika. Zaměřujeme se na komunikaci a spolupráci, které jsou pro další úspěšné studium nepostradatelné. Dotace města Příbora pokryje většinu nákladů na pobyt starších žáků v roli instruktorů. Věříme, že i tito noví primáni se časem zapojí stejně a stanou se vzorem pro další generace.

o

logo_pribor