Zahájení školního roku 2016/2017

Zahájení školního roku 2016/2017 pro žáky 1. ročníku a primy proběhne ve čtvrtek 1.9.2016 v aule gymnázia v 7:55 hodin. Pro ostatní ročníky bude školní rok zahájen ve stejnou dobu v kmenových třídách. Vstup do budovy bude pouze zadním vchodem přes šatny. Přezůvky s sebou.

 

Informace pro žáky 1. ročníku a primy

Žákům bude vydán čip pro vstup do školy a výdej obědů, cena čipu je 120,- Kč. Čip bude žákům předán až po zaplacení uvedené částky třídnímu učiteli.
Žákům primy budou předány učebnice, tzn. je potřeba zajistit si jejich odnos.
Program prvního dne bude cca do 10:00 hodin.

Žáci 1. ročníku a primy, kteří doposud nepředložili závěrečné vysvědčení osvědčující splnění povinné školní docházky resp. 5. ročníku základní školy na základě § 1, odst. 5 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, tak musí učinit nejpozději 1.9.2016. V opačném případě žák nemůže být přijat ke vzdělávání.