Zahájení školního roku 2023/2024

Zahájení školního roku 2023/2024 pro žáky 1. ročníku a primy proběhne v pondělí 4.9.2023 v aule gymnázia v 7:55 hodin. Zahájení se může zúčastnit i doprovod žáka. Pro ostatní ročníky bude školní rok zahájen ve stejnou dobu v kmenových třídách. Vstup do budovy školy bude zadním vchodem, žáci se přezují v šatnách.

.

Slevové průkazy pro žáky pro školní rok 2023/2024 budou potvrzovány prostřednictvím třídních učitelů od 4.9.2023.

.

Informace pro žáky 1. ročníku a primy

Žákům bude vydán čip pro vstup do školy a výdej obědů, cena čipu je 120,- Kč. Čip bude žákům předán až po zaplacení uvedené částky třídnímu učiteli.
Žákům primy budou předány učebnice, tzn. je potřeba zajistit si jejich odnos.
Program prvního dne bude cca do 10:00 hodin.

Žáci 1. ročníku a primy, kteří doposud nepředložili závěrečné vysvědčení osvědčující splnění povinné školní docházky resp. 5. ročníku základní školy na základě § 1 odst. 4 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, tak musí učinit nejpozději 31.8.2023. V opačném případě žák nemůže být přijat ke vzdělávání.

.

Termíny adaptačních kurzů pro žáky 1. ročníku a primy

1.A … 12. – 15. 9. 2023
Prima … 19. – 22. 9. 2023
1.B … 26. – 29. 9. 2023

Mgr. Pavel Kerekeš, ředitel školy