AKTUALITY

Oznámení o termínu konání přijímacích zkou...

Čtyřleté studium (obor 79-41-K/41 Gymnázium) – 1. termín

Vážení rodiče, zveme Vaši dceru (Vašeho syna)
k přijímací zkoušce z matematiky a z českého jazyka a literatury do prvního ročníku čtyřletého ...

Pokračovat

Oznámení o termínu konání přijímacích zkou...

Osmileté studium (obor 79-41-K/81 Gymnázium) – 1. termín

Vážení rodiče, zveme Vaši dceru (Vašeho syna)
k přijímací zkoušce z matematiky a z českého jazyka a literatury do prvního ročníku osmiletého ...

Pokračovat

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

obdobně jako v I. pololetí školního roku 2020/2021 jsme i nyní nuceni s ohledem na hygienická a epidemiologická opatření realizovat třídní schůzky on-line formou. Třídní schůzky se uskuteční

...

Pokračovat

Změna termínů konání jednotné přijímací zk...

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky se pro:

studijní obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) uskuteční ve dnech 3. a 4. května 2021;

studijní obor 79-41-K/81 Gymn...

Pokračovat

Den s překladem

Další důkaz toho, že naši žáci nezahálejí ani během současného složitého období, přišel v podobě velkého úspěchu Martiny Gajduškové, žákyně sexty, která se umístila na 1. místě v překladatelské soutěži  Den s překlade...

Pokračovat

Biologie inspirující

V době distanční výuky trávíme všichni u počítače mnohem více času, než bychom si přáli. Vyjít si na vycházku bývá často logistický oříšek.

Když ovšem v učebně přistane úkol se zadáním „Vyfoťte a určete: mechy,...

Pokračovat

Spolupracujeme se společností Post Bellum ...

Nedávno jsme v rámci hodiny dějepisu absolvovali workshop pořádaný společností Post Bellum. Jedněmi z mnoha aktivit této společnosti jsou například projekty „Paměť národa“ nebo „Příběhy našich sousedů“.  A právě do po...

Pokračovat

Přednáška o EU až z Bruselu

Bylo jedno docela běžné únorové pandemické odpoledne, ale ne už s tak běžným programem. Žáci druhých až čtvrtých ročníků vyššího gymnázia se zúčastnili přednášky o Evropské unii, vysílané přes Zoom Čechy pracujícími v...

Pokračovat

Partneři

DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY

Kulturní a sportovní aktivity

Podívejte se na všechny naše projekty

PROJEKTY

Najdete nás