AKTUALITY

28. říjen

„Státy se udržují těmi idejemi, z nichž se zrodily.“
Tomáš Garrigue Masaryk

.

Na našem gymnáziu klademe velký důraz na to, abychom žákům připomínali významná výročí a vysvětlovali podstatu jednotli...

Pokračovat

Rodiče na DofE expedici

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) je na naší škole již známý pojem. Program v současnosti plní přes devadesát žáků a počty hodin pohybu, dobrovolnictví i dovedností rychle přibývají. Stejně tak roste i nároč...

Pokračovat

Přírodovědný klokan 2022

Začátek školního roku je většinou obdobím, kdy žáci hýří energií a elánem. Proč je tedy smysluplně nezaměstnat? Jako jedna z možností se nabízí soutěž Přírodovědný klokan. Pořadatelem je již tradičně Přírodovědecká fa...

Pokračovat

Rozhoduj o Evropě

Dne 27. 9. 2022 se čtyři žáci Masarykova gymnázia zúčastnili semináře „Rozhoduj o Evropě“. Akce se konala v Ostravě v budově sídla Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. První aktivita semináře byla seznamovací. Roz...

Pokračovat

Pythagoriáda 2022

Během minulého týdne probíhala školní kola tradiční matematické soutěže zvané Pythagoriáda. V rámci ní žáci řešili 15 zajímavých úloh zaměřených na logické uvažování a prostorovou představivost. Každoročně se této sou...

Pokračovat

Expedice Malta 2022

Naše místní centrum DofE gymnázia v Příboře zažilo již mnoho expedic včetně zahraničních, například do Norska, Tenerife či Rakouska. V říjnu 2022 jsme vyrazili na další zahraniční expedici, tentokrát na Maltu. Na naši...

Pokračovat

Sobota ve znamení vzpomínek a poznání

Po dvouleté odmlce se opět jedno sobotní dopoledne na Masarykově gymnáziu v Příboře neslo v duchu vzpomínek a poznání, neboť se uskutečnilo pravidelné setkání abiturientů naší školy. Tato zářijová tradice, trvající be...

Pokračovat

GEMMA 2022

Ve dnech 19. a 20. 10. 2022 se v sále společnosti Varroc Lighting Systems, s.r.o. v Novém Jičíně uskuteční tradiční přehlídka středních škol určená převážně pro žáky končících ročníků základních škol a jejich zákonné ...

Pokračovat

Partneři

Logo British Council

DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY

Kulturní a sportovní aktivity

Podívejte se na všechny naše projekty

PROJEKTY

Najdete nás