AKTUALITY

Fyzikální olympiáda 2020/2021

I v době ovlivněné šířením nemoci Covid-19 stále probíhají na školách nejrůznější soutěže. Ani fyzika v této souvislosti nezůstala stranou. Přestože jsou naši žáci plně zaměstnáni distanční výukou, najdou se i takoví,...

Pokračovat

Naše datová (sebe)analýza

V dnešní společnosti se stále mluví o datové analýze, tak jsme se v primě rozhodli, že si ji také vyzkoušíme – a rovnou sami na sobě. Zúčastnili jsme se Minisčítání 2020 pořádaného Českým statistickým úřadem a netrpěl...

Pokračovat

Skvělé výsledky žáků v Matematické olympiá...

V průběhu měsíce března probíhala distančně další kola Matematické olympiády. Zatímco starší ročníky čekala kola, do kterých si vybojovaly postup už v lednu, pro mladší ročníky bylo připraveno kolo okresní. A ve všech...

Pokračovat

Termíny antigenního testování pro uchazeče...

V souladu s ustanovením článku I. Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 platí:

.

„Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „...

Pokračovat

Oznámení o termínu konání přijímacích zkou...

Čtyřleté studium (obor 79-41-K/41 Gymnázium) – 1. termín

Vážení rodiče, zveme Vaši dceru (Vašeho syna)
k přijímací zkoušce z matematiky a z českého jazyka a literatury do prvního ročníku čtyřletého ...

Pokračovat

Oznámení o termínu konání přijímacích zkou...

Osmileté studium (obor 79-41-K/81 Gymnázium) – 1. termín

Vážení rodiče, zveme Vaši dceru (Vašeho syna)
k přijímací zkoušce z matematiky a z českého jazyka a literatury do prvního ročníku osmiletého ...

Pokračovat

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

obdobně jako v I. pololetí školního roku 2020/2021 jsme i nyní nuceni s ohledem na hygienická a epidemiologická opatření realizovat třídní schůzky on-line formou. Třídní schůzky se uskuteční

...

Pokračovat

Změna termínů konání jednotné přijímací zk...

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky se pro:

studijní obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) uskuteční ve dnech 3. a 4. května 2021;

studijní obor 79-41-K/81 Gymn...

Pokračovat

Partneři

DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY

Kulturní a sportovní aktivity

Podívejte se na všechny naše projekty

PROJEKTY

Najdete nás